Micronic d.o.o., Osječka 12a, 21000 Split
Tel: 021/468-001, 021/468-002 i 021/468-003

PROMJENA STOPE PDV-a za dobra i usluga na koje se obračunava i plaća PDV po sniženoj stopi od 5 i 13%