Micronic d.o.o., Osječka 12a, 21000 Split
Tel: 021/468-001, 021/468-002 i 021/468-003

KIS4ALL

KIS4ALL naša nova tehnologija kombinira najbolje iz dva svijeta desktop i web aplikacija.
Jednostavna centralizaciju podataka tvrtkama sa više dislociranih poslovnica a knjigovodstvenim servisima i njihovim klijentima istovremeni rad na jedinstvenoj bazi .
Kako smo tro postigli? Robusnost i funkcionalnost desktop aplikacije u kombinaciji sa pristupom od bilo kuda 24/7 te korištenjem jedne korisničke licence sa bilo kojeg računala kao glavna prednost web aplikacije.
Licence KIS4ALL i baze podataka mogu biti smještene na lokalni server (korisnik osigurava server) ili na server u oblaku. Korisnik bira prema svojim mogućnostima i preferencijama želi li podatke na svom ili iznajmljenom serveru.

Prednosti KIS4ALL

  • Obrada podataka a samim tim i pristup informacijama o Vašem poslovanju je trenutan sa bilo koje lokacije
  • Pristup podatcima 24/7 sa korisničkim podatcima od bilo kud uz prava pristupa koja odobri administrator
  • Mi brinemo o nadogradnji KIS modula te uvijek koristite zadnju inačicu

Za one koji žele iznajmiti resurse servera u oblaku nudimo smještanje licenci i podataka na servere u podatkovnim centrima u Hrvatskoj u suradnji sa našim partnerima.

Koje su prednosti najma resursa servera u oblaku?

  • Obrada podataka a samim tim i pristup informacijama o Vašem poslovanju je trenutan
  • sigurnosni arhiv podataka uključen u cijenu najma resursa u oblaku
  • antivirusna zaštita – Vaši podatci su sigurni
  • operativni sustav na serveru je uvijek ažuran
  • znatno niži troškovi održavanja servera i arhiva podataka

PREDNOSTI ZA TVRTKE KOJE IMAJU VIŠE LOKACIJA

KIS4ALL omogućuje jednostavno spajanje na centraliziranu bazu sa bilo koje lokacije uz ograničenja koje administrator postavi za svakog korisnika (USER)

PREDNOSTI ZA KNJIGOVODSTVENE SERVISE

Za knjigovodstvene servise i njihove klijente posebna je pogodnost rad na istoj bazi svatko sa svojim ovlastima, podatci su uvijek ažurni i dostupni svima.
Ova je opcija u KIS4ALL dostupna ukoliko je baza knjigovodstvenog servisa smještena na server u oblaku ili lokalni server na koji klijent ima ograničeno pravo pristupa svojoj bazi.
Korak dalje u povezivanju knjigovodstvenog servisa i klijenta je KIS CLOUD KLIJENT web i mobilna aplikacija, Više o aplikaciji koja je idealna za klijente knjigovodstvenih servisa kao i za managere i voditelje tvrtki na poveznici KIS CLOUD KLIJENT