Micronic d.o.o., Osječka 12a, 21000 Split
Tel: 021/468-001, 021/468-002 i 021/468-003

Proces registracije na servis Fina e-Raun_direktno iz ERP-a_pojanjenja-1