Micronic d.o.o., Osječka 12a, 21000 Split
Tel: 021/468-001, 021/468-002 i 021/468-003

Tvrtka UGO SLAVICA d.o.o.

Sa programom , kao i s Vašom podrškom sam zadovoljan od prvog dana, a pogotovo sad kad je i osoblje (korisnici programa) naučilo što program pruža i koje mogućnosti ima.

Izrazito mi je zadovoljstvo što smo sve prepreke otklonili bez poteškoća i nadamo se uspješnoj budućoj suradnji. KIS 4 WIN koristim za poslovanje dviju tvrtki SLAVICA HOTELI d.o.o. u okviru koje posluje Hotel Panorama te za UGO SLAVICA d.o.o.

 

Joško Slavica, ing, direktor

  • Dana 30. listopada 2015.

0 Comments