Micronic d.o.o., Osječka 12a, 21000 Split
Tel: 021/468-001, 021/468-002 i 021/468-003

Tvrtka Vadis

Svi zaziremo od nečeg novog. Dugo, dugo smo se dvoumili za prelazak sa dos aplikacija na Windows okruženje. Nakon što smo prešli na Micronic dugo, dugo nam je bilo žao što to nismo učinili puno, puno prije.

 

Mladen Maleš, direktor

  • Dana 30. listopada 2015.

0 Comments